練習166
1 私は同意しないでしょう 6 ジェ−ムズは明日戻らないでしょう
2 彼らは来ないでしょう 7 ツイは歌わないでしょう
3 あなたは忘れないでしょう 8 雨は止まらないでしょう
4 その女性は私に言わないでしょう 9 その少女は泣かないでしょう
5 その羊はアザミを食べないでしょう 10 その馬は止まらないでしょう

練習167
1 Ka hore te wahine e hoko ana
2 E kore te pe pi e tangi
3 Ka hore ano te ko tiro kia waiata
4 Ka hore nga ra peti i oma
5 Ka hore te ho iho e haere mai
6 Ka hore te pahi e haere ana
7 Ka hore te ma hita i whakaaro
8 E kore nga kaimahi e tatari
9 Ka hore ano nga kuia kia karanga
10 E kore te taraka e hoki mai

練習168
1 E kore rawa te ra kau e tupu
2 Ka hore te ta ne e a whina ana
3 Ka hore ano te ke mu kia ti mata
4 Ka hore te kau i titiro
5 E kore te tori e ta karo
6 Ka hore nga tamariki e katakata ana
7 Ka hore ano te motoka kia tae mai
8 E kore te kuri e ngau i a koe
9 Ka hore nga ta ngata e huihui ana
10 Ka hore nga ko tiro i kite

練習169
1 あれはノコギリですか? あれはノコギリではありません。
2 あれはジャガイモですか? あれはジャガイモではありません。
3 ヘンリ−はその学校の先生ですか? ヘンリ−はその学校の先生ではありません。
4 あなたの馬は速い馬ですか? いいえ、それは速い馬ではありません。
5 あれはヒネの上着ですか? いいえ、あの上着はヒネのものではありません。
6 あれらはペンですか? あれらはペンではありません。
7 あの家はあなたのものですか? いいえ、あの家は私のものではありません。
8 彼女はやせた少女ですか? いいえ、彼女はやせた少女ではありません。反対に彼女は太っています。
9 あれらはムラサキイガイですか? いいえ、これらはムラサキイガイではなくハマグリです。
10 これらはジョンのためのキャンディ−ですか?あれらはジョンのためのキャンディ−ではありません。

練習170
1 tea :motoka 6 e nei:pukapuka
2 ea :hipi 7 e nei:ri wai
3 tea :a Hori 8 tea :Mere
4 a Wiremu:tangata pai 9 ea :Tuihana ma
5 te nei wai:paruparu 10 nga pihikete na

練習171
1 Ehara tea i te miraka makariri
2 Ehara ia i a Mereana
3 Ehara ia i te ko tiro tu ai
4 Ehara tea i te ika
5 Ehara tea i te ika
6 Ehara ea i nga tamariki
7 Ehara ea i te tamariki
8 Ehara e nei/ea i nga poti tino tere
9 Ehara ea i te ta ngata mo hio
10 Ehara mo Kuini tea ka kahu

練習172
1 Ehara tea i te tori,he kiore ke
2 Ehara tea i te te pu
3 Ehara ea i te hoa
4 Ehara tea i te poti tere
5 Ehara te nei i te pereti
6 Ehara tea i a Karoraina
7 Ehara tea i te pu
8 Ehara ea i a Matiu ma
9 Ehara tea i te kuaha,he wini ke
10 Ehara ea i nga po tae nunui

練習173
1 Kei te mahi ia i roto i te ka ri
2 Kua raruraru a Ho ri ina ianei
3 E kata ana te tori
4 Kei te tu whakama a Ho ri
5 Kua oma atu ra ua ki roto i te whare
6 E tika ana
7 Ma Ho ri e utu te wini pakaru
8 He whare hou te nuinga
9 No Mr Pukuriri tea whare
10 Kei te taha he whare ano

練習174
1 Kei te mahi ia i roto i te poti
2 Kei te mahi ia i roto i te motoka
3 Kei te mahi ia i roto i te whare
4 Kei te mahi ia i roto i te ru ma
5 Kei te mahi ia i roto i te whare kau
6 Kei te mahi ia i roto i te whi ra/taiepa
7 Kei te mahi ia i roto i te mahinga ku mara
8 Kei te mahi ia i roto i te kura
9 Kei te mahi ia i roto i te ki hini
10 Kei te mahi ia i roto i te whare kai

練習175
1 Kua pai a Ho ri ina ianei
2 Kua kino a Ho ri ina ianei
3 Kua mutu a Ho ri ina ianei
4 Kua mataku a Ho ri ina ianei
5 Kua hiamoe a Ho ri ina ianei
6 Kua koa/hari a Ho ri ina ianei
7 Kua hiakai a Ho ri ina ianei
8 Kua ki /ora a Ho ri ina ianei

練習176
1 E kata ana te tangata
2 E kata ana te tamaiti
3 E kata ana te wahine
4 E kata ana te ko tiro
5 E tangi ana te ko tiro
6 E karanga ana te ko tiro
7 E waiata ana te ko tiro
8 E kai ana te ko tiro
9 E karakia ana te ko tiro

練習177
1 Kei te tu pou ri a Ho ri
2 Kei te tu ma ia a Ho ri
3 Kei te tu haurangi a Ho ri
4 Kei te tu tika a Ho ri
5 Kei te tu hari a Ho ri
6 Kei te tu hoa a Ho ri
7 Kei te tu mate a Ho ri
8 Kei te tu awangawanga a Ho ri
9 Kei te tu po rangi a Ho ri

練習178
1 Kua oma atu ra ua ki roto i te ho ro
2 Kua oma atu ra ua ki roto i te ru ma
3 Kua oma atu ra ua ki roto i te whare karakia
4 Kua oma atu ra ua ki roto i te ngahere
5 Kua oma atu ra ua ki roto i te kura
6 Kua oma atu ra ua ki roto i te wharau
7 Kua oma atu ra ua ki roto i te whare kai
8 Kua oma atu ra ua ki roto i te whi ra/taiepa
9 Kua oma atu ra ua ki roto i te ka ri

練習179
1 E he ana 4 E tu turu ana
2 E pai ana 5 E ma rama ana
3 E rereke ana 6 E ku are ana

練習180
1 Ma Ho ri e utu nga kai
2 Ma Ho ri e utu te motoka
3 Ma Ho ri e utu te ti kiti
4 Ma Ho ri e utu te pia
5 Ma Ho ri e utu te tatau pakaru
6 Ma Ho ri e utu te poti pakaru
7 Ma Ho ri e utu te raiwhara pakaru
8 Ma Ho ri e utu te pa tu pakaru
9 Ma Ho ri e utu te naihi pakaru
10 Ma Ho ri e utu te mi hini pakaru

練習181
1 He tamariki te nuinga
2 He piri himana te nuinga
3 He whare tawhito te nuinga
4 He kuia te nuinga
5 He takakau te nuinga
6 He kaimahi te nuinga
7 He rangatira te nuinga
8 He taraiwa te nuinga
9 He kaititiro te nuinga
10 He ma hita te nuinga

練習182
1 No Hone tea whare
2 No ra tou tea whare
3 No koutou tea whare
4 No te hepara tea whare
5 No te Whare Wa nanga tea whare
6 No te rangatira tea whare
7 No te tumuaki tea whare
8 No Mere tea whare
9 No nga tamariki tea whare
10 No te wha nau tea whare

練習183
1 Kei te taha he poti ano
2 Kei te taha he tangata ano
3 Kei te taha he motoka ano
4 Kei te taha he kau ano
5 Kei te taha he ra kau ano
6 Kei te taha he tori ano
7 Kei te taha he ika ano
8 Kei te taha he ho iho ano
9 Kei te taha he pukapuka ano
10 Kei te taha he wahine ano

練習184
1 Ko Pita/Petera au/ahau
2 Homai ki ahau(a au)
3 He tamaiti tane ahau/au
4 E kai ana ahau/au
5 He(Kei te)mangere ahau/au
6 Haere mai ki ahau(a au)
7 E ko rero ana ahau/au
8 E tu ana ahau/au
9 E haere mai ana a Karoraina ki ahau(a au)
10 E haere atu ana a He mi i ahau(a au)

練習185
1 Kua/He mo mona koe 6 Kua/He wera koe
2 Kei te pe hea koe? 7 Ki a koe
3 He a taahua koe 8 I a koe
4 E tangi ana koe 9 E hiakai ana koe
5 E tatari ana koe 10 Kei hea koe?

練習186
1 He tamaiti mo hio ia 6 E kanikani ana ia
2 Hoatu ki a ia 7 No Waiheke ia
3 Hoatu ki a ia 8 Kei hea ia?
4 Haere ki a ia 9 E kaukau ana ia
5 Hei a ia te pu 10 I a ia

練習187
1 E haere ana ahau/au 6 E tangi ana ma tou
2 E waiata ana ia 7 E ko rero ana ta tou
3 E ta karo ana ia 8 E moe ana ma tou
4 E oma ana ta ua 9 E noho ana ta tou
5 E whawhai ana ma ua 10 E noho ana koe


戻る