練習144
1 10時 6 11時24分前
2 9時15分すぎ 7 6時17分すぎ
3 5時15分前 8 2時5分前
4 1時半 9 8時4分すぎ
5 4時10分前 10 12時半

練習145
1 Rua karaka(te ta ima)
2 Rima meneti ki te wha karaka
3 Koata ki te ono karaka
4 Koata pa hi i te tekau ma rua karaka
5 Rua tekau meneti ki te tahi karaka
6 Tekau meneti pa hi i te tekau karaka
7 Tekau ma whitu meneti ki te tekau ma tahi karaka
8 Ha whe pa hi i te rima karaka
9 Rua tekau ma rima meneti ki te iwa karaka
10 Rua tekau ma tahi meneti pa hi i te whitu karaka

練習146
1 Ko Erana tana ko tiro
2 He ko tiro tino a taahua
3 Tino ho ha ia
4 Ka titiro ia ki tana wati
5 A hua riri ana a Rihari
6 He tamaiti a taahua a Rihari
7 E tu ana ia,e tatari ana ki a Erena
8 Kei hea tea taurekareka?
9 Me tu taki ta ua ki waho i te whare pikitia
10 Kua ti mata ke te pikitia

練習147
1 Ko Mere tana ko tiro 4 Ko Mita tana paa
2 Ko Huia tana ko tiro 5 Ko He mi tana tuakana
3 Ko Kahu tana maa

練習148
1 He wahine tino ataahua
2 He ho iho tino tere
3 He tangata tino nui
4 He kau tino momona
5 He ra kau tino teitei

練習149
1 Tino makariri ia
2 Tino mahana/wera ia
3 Tino riri ia
4 Tino koa/hari ia
5 Tino po uri ia

練習150
1 Ka titiro ia ki tana whare
2 Ka titiro ia ki tana motoka
3 Ka titiro ia ki tana koti
4 Ka titiro ia ki tana paa
5 Ka titiro ia ki tana maa

練習151
1 A hua mahana/wera a Rihari
2 A hua ku are a Rihari
3 A hua po uri a Rihari
4 A hua tere/horo a Rihari
5 A hua po turi/po rori Rihari

練習152
1 He tangata/tane a taahua a Rihari
2 He tangata anuanu a Rihari
3 He tamaiti nui a Rihari
4 He tamaiti pakupaku a Rihari
5 He tamaiti mo hio a Rihari

練習153
1 E noho ana ia,e tatari ana ki a Erena
2 E peita ana ia,e tatari ana(hoki) ki a Hone
3 E mahi ana ia,e tatari ana ki a Wiremu
4 E keri/kari ana ia,e tatari ana ki a Petera
5 E waiata ana ia,e tatari ana ki a Terehia

練習154
1 Kei hea tea whare?
2 Kei hea tea ho tera?
3 Kei hea tea rangatira?
4 Kei hea tea pouaka?
5 Kei hea tea poti?

練習155
1 Me tu taki ta ua ki roto i te whare pikitia
2 Me tu taki ta ua ki waho i te ho tera
3 Me tu taki ta ua ki raro i te ra kau
4 Me tu taki ta ua ki runga i te piriti
5 Me tu taki ta ua ki roto i te whare kura

練習156
1 Kua ti mata ke te ke mu
2 Kua ti mata ke te kura
3 Kua ti mata ke te kanikani
4 Kua ti mata ke te hui
5 Kua ti mata ke te kai

練習157
1(a) Ka hore 2(a) Ka hore 3(a) Ka hore 4(a) A
 (b) A (b) A (b) Ka hore (b) Ka hore
 (c) A (c) Ka hore (c) A (c) Ka hore
 (d) Ka hore (d) Ka hore (d) A (d) Ka hore
5(a) Ka hore 6(a) A 7(a) A 8(a) Ka hore
 (b) A (b) Ka hore (b) A (b) A e(pea)
 (c) Ka hore (c) Ka hore (c) Ka hore (c) Ka hore
 (d) A (d) Ka hore (d) Ka hore (d) Ka hore

9(a) Ka hore 10(a) Ka hore
 (b) Ka hore (b) A
 (c) A (c) Ka hore
 (d) Ka hore (d) Ka hore

練習158
1 セシリアは眠っていません 6 キャサリンは笑っていません
2 チャ−ルズは踊っていません 7 その先生は書いていません
3 ジェ−ンは見ていません 8 その鳥は飛んでいません
4 その少女は待っていません 9 クイニ−はお腹がすいていません
5 その男たちは手伝っていません 10 その女性は泳いでいません

練習159
1 E moe ana a Hihiria
2 E kanikani ana a Tiare
3 E titiro ana a He ni
4 E tatari ana te ko tiro
5 E a whina ana nga ta ngata
6 E kata ana a Katarina
7 E tuhituhi ana te ma hita
8 E rere ana te manu
9 E hiakai ana a Kuini
10 E kaukau ana te wahine

練習160
1 その部族長は戦っていません 6 その妹は返事をしていません
2 その灯は燃えていません 7 その友は食べていません
3 そのブタは走っていません 8 その犬は吠えていません
4 そのメンドリは座っていません 9 その馬たちは食べていません
5 その木は育っていません 10 その猫は鳴いていません

練習161
1 Kei te whawhai te rangatira
2 Kei te ka te raiti
3 Kei te oma te poaka
4 Kei te noho te heihei
5 Kei te tupu te ra kau
6 Kei te whakahoki te tuahine
7 Kei te kai te hoa
8 Kei te tautau te kuri
9 Kei te kai nga ho iho
10 Kei te tangi te tori

練習162
1 その列車はまだ到着していません 6 そのバスはまだ出発していません
2 その赤ちゃんはまだ眠っていません 7 その子供はまだ眠っていません
3 その雨はまだ止んでいません 8 その農夫はまだ食べていません
4 その話し手はまだ座っていません 9 その羊毛はまだ手渡されていません
5 その食物はまだ料理されていません 10 その窓はまだ壊されていません

練習163
1 Kua tae mai te tereina
2 Kua moe te pe pi
3 Kua mutu te ua
4 Kua noho te kaiko rero
5 Kua ma oa nga kai
6 Kua haere(ke ) te pahi
7 Kua moe te tamaiti
8 Kua kai te kaimahi
9 Kua homai te wu ru
10 Kua pakaru te wini

練習164
1 その部族長は話しませんでした 6 その警察官は笑いませんでした
2 その鳥たちは飛びませんでした 7 その聖職者は座りませんでした
3 その両親は同意しませんでした 8 その馬は傷つきませんでした
4 その先生は見ませんでした 9 その豚たちは逃げませんでした
5 そのバスは止まりませんでした 10 そのメンドリたちは鳴きませんでした

練習165
1 I ko rero te rangatira 6 I kata te pirihimana
2 I rere nga manu 7 I noho te piri hi
3 I whakaae nga ma tua 8 I whara te ho iho
4 I kite te ma hita 9 I oma nga poaka
5 I tu te pahi 10 I tangi nga heihei


戻る