第23課 学んだ事を使ってみましょう

E haere ana nga kaimahi ki te kai.
Kei runga i te pa tu te karaka.
He aha te ta ima?
Tahi karaka te ta ima.
Kua tangi te pere.
Kua mutu te mahi.
E horoi ana a Henare i o na ringaringa.
Ko Hohepa te tangata potopoto.
Ko Hoani te tangata roroa.
E hiakai ana nga kaimahi.
E haere ana ra tou ki hea?
E haere ana ra tou ki te whare kai.

練習122
上記の文の中から次の意味をもつ文を見つけましょう。
1 その仕事が終わりました 4 その時計はその壁の上にあります
2 その労働者たちは空腹です 5 ヘンリ−は両手を洗っているところです
3 彼らは食堂に行くところです

練習123
練習122の1の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 その食事が終わりました 4 そのゲ−ムが終わりました
2 その雨が止みました 5 その学校が終わりました
3 その道路が作り終えました

練習124
練習122の2の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 その労働者たちは疲れています 4 その労働者たちは賢いです
2 その労働者たちは愚かです 5 その労働者たちは病気です
3 その労働者たちは暑いです

練習125
練習122の3の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 彼らはその家に行くところです 4 彼らはその海に行くところです
2 彼らはそのバスに行くところです 5 彼らはその学校に行くところです
3 彼らはその部屋に行くところです

練習126
練習122の4の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 その時計はそのテ−ブルの上にあります 4 その時計はそのベッドの上にあります
2 その時計はそのイスの上にあります 5 その時計はその自動車の上にあります
3 その時計はその戸棚の上にあります

練習127
練習122の5の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 ヘンリ−はその自動車を洗っているところです
2 ヘンリ−はその皿(複数)を洗っているところです
3 ヘンリ−はその窓を洗っているところです
4 ヘンリ−はその壁(複数)を洗っているところです
5 ヘンリ−はそのテ−ブルを洗っているところです

He aha te nei ru ma?
Ko te whare kai te nei o te wheketere.
E aha ana nga ta ngata?
E noho ana e tahi.
E tatari ana e tahi mo nga kai.
E panui−niupepa ana te tahi.
Ko wai te wahine e wha ngai ana i nga kaimahi?
Ko Mereana tea
He wahine tino pai ia.
E hia nga te pu ka kite koe?
E ono.
E hia nga tu ru?
Tekau ma tahi.
E hia nga ta ngata?
E whitu nga kaimahi o te wheketere.
Kotahi kuki,ko Mereana.

練習128
上記の文の中から次の意味をもつ文を見つけましょう。
1 何人かは座っています 4 彼女はとても良い女性です
2 これはその工場の食堂です 5 その工場の7人の労働者
3 労働者たちに食事を出しているその女性は誰ですか?

練習129
練習128の1の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 何人かは立っています 4 何人かは泣いています
2 何人かは待っています 5 何人かは話しています
3 何人かは食べています

練習130
練習128の2の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 これはそのホテルの食堂です 4 これはその学校の食堂です
2 これはその駅の食堂です 5 これはその家の食堂です
3 これはその集会場の食堂です

練習131
練習128の3の文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 子牛たちに餌をあげているその女性は誰ですか 4 馬たちに餌をあげているその女性は誰ですか
2 少女たちに食事をあげているその女性は誰ですか 5 牝鶏たちに餌をあげているその女性は誰ですか
3 豚たちに餌をあげているその女性は誰ですか

練習132
練習128の4を文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 彼女はとても悪い女性です 4 彼女はとても賢い女性です
2 彼女はとても痩せた女性です 5 彼女はとても太った女性です
3 彼女はとても背の高い女性です

練習133
練習128の5を文章を例文として使い、マオリ語に翻訳しましょう。
1 その工場の6人の労働者 4 10人の労働者
2 3人の労働者 5 9人の労働者
3 12人の労働者

発音練習(グル−プで)
KURA MA HITA:Kia ora tamariki ma
TAMARIKI:Kia ora,e Pa !(女性向けならe Whae!)
A HITA:He aha te mahi ma ta tou i te nei wa
MEREANA:E Pa ,me mahi ta tou i nga whakaahua,ara , i nga posters.
A HITA:Ka pai tea mahi.I te tuatahi,me whakaaro ta tou ki nga kara.He aha te kara whero?
HONE:E Pa !E Pa
A HITA:A e.
HONE:Ko te kara whero te kara whakatu pato.
A HITA:Ka tika ta u!Ko te kara kaa riki?
TURI:Ko te kara kaa riki e mea ana ki a ta tou,e pai ana.E tika ana kia haere nga motoka me nga taraka.
A HITA:He aha te kara ma
A RATA:Ko te kara ma ,he tohu no te koa o te nga kau.Koina te take e mau ana te wahine ma rena hou i nga ka kahu ma .Ko te take he koa, he hari no te nga kau.
A HITA:Ka pai.Tino pai tea whakautu.
TEWANO:E Pa .He aha te take e mau ai nga ta ne ma rena hou i nga ka kahu mangu?
TAMARIKI:Katakata!

(新しい単語)whakaahua=イメ−ジ・写真・肖像画、kara=色、whero=赤、kaa riki=緑,whakatu pato=警告、ka tika ta u=そのとおり、e tika ana=そのとおり、ma =白・清潔な、tohu=シンボル、koa=幸福、nga kau=心、koina te take=あれが理由です、mau=着る、hari=幸福、wahine ma rena hou=花嫁、whakautu=答える、mangu=黒(またはpango).

戻る